Inkassobolag

Inkassobolag

Inkassobolag driver in fordringar åt andra företag, för att få driva in fordringar åt andra företag krävs tillstånd av Datainspektionen.

Det krävs inga tillstånd att skicka ut eget inkassokrav, men om man gör det åt andra företag krävs tillstånd. Det kan hända att juristfirmor skickar ut ett enstaka inkassokrav, vilket bord inte kräva tillstånd.

Det finns drygt 240 inkassobolag registrerade hos Datainspektionen. Advokatfirmor och finansbolag som står under Finansinspektionens tillsyn behöver inte ansöka om inkassotillstånd hos Datainspektionen. Advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet och finansbolag under Finansinspektion. Dock behöver finansbolag som inte står under finansinspektionens tillsyn ansöka om tillstånd för att bedriva inkassofirma.

Inkassobolagens främsta vapen mot dåliga betalare är inkassokrav. Ett inkassokrav innehåller formulering om att kravet kommer överlämnas till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten om kravet inte betalas. Denna formulering gör att de flesta betalar eftersom få vill hamna hos kronofogdemyndigheten och därmed få betalningsanmärkning.

Inkassobolag kan också ringa upp den som inte betalt för att få denne att betala. Dock måste inkassoföretag inta en viss försiktighet eftersom det strider mot god inkassosed att ringa upp gäldenär, den som har en skuld, innan inkassokravet förfaller till betalningen eller om gäldenären uttrycklig meddelat att den inte vill bli uppringd. Inte heller får inkassofirmor utöva påtryckning vid samtalet utan beskedligt diskutera kravet och om den har möjlighet att betala.

Om gäldenären har invändningar mot kravet så kan inte inkassobolaget ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten utan måste vända sig till domstol för att gå vidare med ärendet.

Det kan tyckas tandlöst att använda sig av inkassobolag då de i princip bara får skicka ut en uppmaning att betala. Dock betalar majoriteten ett inkassokrav när kravet dimper ner i brevlådan. Företag slipper också en del otrevliga samtal genom att anlita ombud. Ibland tar det hårdare när utomstående kräver in pengar än om bolaget själv gjorde det. De flesta om anlita inkassobolag gör det därför att det är bekvämare och många känner oro att göra något formellt fel.

Det negativa med betalningsanmärkning

Det negativa med betalningsanmärkningar är att skojare gärna skicka ut betalningskrav som är oriktiga och hotar med kronofogdemyndigheten. En privatperson får ingen anmärkning bara för att någon skickar in ansökan om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggandet måste godkännas av kronofogden för att det ska bli en anmärkning.

För firmor och bolag är det annorlunda. Det räcker att skicka in ansökan om betalningsföreläggande för att det ska synas i kreditupplysningen. Därför betalar många företag oriktiga krav för att slippa otrevligheterna att detta syns i kreditupplysningen och kan uppfattas som en betalningsanmärkning.

Det vore önskvärt att lagen på något sätt ändrades så att inte skojare kan dra nytta av detta.

Betalningsanmärkning är inte en term som kronofogden använder sig av. Betalningsanmärkning blir det när kreditupplysningsföretag hämtar in information från kronofogdemyndigheten.

Få snabbare betalt

De som inte kan betala sina räkningar väljer ofta ut prioriterade skulder som banklån, eftersom de vet att det kommer inkassokrav ganska omgående om det inte betalar. Om kunden känner till att ditt företag använder sig av inkassobolag för att få betalt kommer de att prioriterar betalning till företag framför andra företag som är långsammare på reagera på obetalda räkningar. Ju längre tid som går desto osäkrare blir det att få betalt.

 

inkassobolag måste följa reglerna i inkassolagen 1974:182